Arvsskifte

Om dödsboet består av fler dödsbodelägare ska ett arvskifte göras. Arvskifte är en handling som reglerar hur arvet skall fördelas mellan delägarna. Finns make eller sambo skall som regel en bodelning göras först eller i samband med arvskifte.