Med anledning av Covid-19 pandemins spridning vill vi på Begravningstjänst Per Malmqvist ge Er följande information 
gällande våra rutiner!

Vi följer de riktlinjer som Regering, Folkhälsomyndigheten och Sveriges Begravningsbyråers Förbund ger och försöker på detta sätt göra vad vi kan för att minska smittspridningen och 
få alla att känna sig trygga.

•    Vårt kontor är bemannat som vanligt men vi önskar att ni ringer oss i första skedet för att få råd, hjälp och vägledning.
•    Vi bokar givetvis in besök hos oss eller så hjälper vi er att planera begravningen via telefonmöte och mejl om det känns tryggare.
•    Vi väljer givetvis att hälsa muntligt utan handslag och kramar när vi möts.
•    Vi tillåter givetvis ingen med sjukdomssymtom att arbeta.

Är ni oroliga för att planera begravningen hos oss eller för att gå på en begravning är ni välkomna att höra av Er. Vi hjälper till så gott vi kan och följer noga utvecklingen.

Vi har öppet som vanligt och som alltid jour dygnet runt!

Bouppteckning

Det är mycket som skall redas ut efter en anhörigs bortgång. Det gäller bland mycket annat att se över och göra en förteckning över den avlidnes tillgångar och skulder - att göra en bouppteckning. Denna måste vanligtvis göras inom 3 månader. När boet inte har andra tillgångar än att de täcker kostnaden för begravningen och gravsten kan man I stället för en bouppteckning ansöka hos kommunen om att göra en dödsboanmälan. Ni kan med fullt förtroende överlämna detta uppdrag till begravningsbyrån då vi har den utbildning som krävs och stor erfarenhet av att handlägga dessa ärenden, äktenskapsförord m.m.