Försäkringsinventering

Du kan inte räkna med att alla försäkringar återbetalas automatiskt när en person avlider. Varje år går svenska folket miste om stora belopp i försäkringspengar som fryser inne. Det är komplicerat att komma ihåg alla försäkringar man har själv. Hur ska man då känna till vad anhöriga har? Somliga har t o m försäkring som täcker begravningskostnaden utan att veta om det.

Vi kan kontrollera detta med hjälp av en försäkringsinventering. Det hjälper er att hitta de glömda försäkringar ni har rätt till, och visar även om ni har rätt till efterlevandeskydd samt säkerställer att ni får fram tjänstepensioner till medlemsförsäkringar och begravningskassor mm.