Sorgen

När sorgen har drabbat Er genom att någon anhörig har avlidit vill vi hjälpa och stötta dig och din familj igenom den första tiden. Många tankar går då till begravningen och allt som ska ordnas före och efter den.

Våga vara med

I vårt samhälle idag upplever man inte döden så nära som förr i tiden. De flesta avlider på sjukhus eller äldreboende. Detta får till följd att det är viktigt att våga vara med så mycket man orkar i förberedelserna inför begravningen. Det blir då lättare att gå vidare i sorgearbetet. Man behöver inte känna att man skjutit ifrån sig det som hänt. Våga också fråga vad som sker i de olika momenten.

Våga fråga det Du undrar över!

Sorgen har många olika ansikten och faser. Alla är olika och därför reagerar vi olika också på sorg.

Låt barnen vara med

Det är även viktigt att barnen får vara delaktiga i det som sker. De förstår ofta mycket mer än vi vuxna tror och känner sig viktiga när de får vara med och bestämma i en liten del av förberedelserna.

I detta vill vi vara dig till hjälp på ett tryggt och personligt sätt.