Planera begravningen

Här kommer några frågeställningar som vi kommer att ta upp under ert besök på byrån och som ni kan förbereda er på.

Ett besök brukar ta ca. 2 timmar eftersom det är många frågeställningar som ska gås igenom och många beslut som ska fattas.

 • Hade den avlidne själv några önskemål? Finns något nedskrivet?
 • Jord- eller kremationsbegravning
 • Vilka kläder personen ska ha på sig i kyrkan
 • Annons och i vilken tidning/tidningar (symbol, vers)
 • Minnesstund
 • Kyrka där begravningen ska äga rum
 • Kyrkogård där personen ska gravsättas
 • Bouppteckning
 • Gravsten eller namnkomplettering
 • Sång och musik (sångsolist eller annan medverkande)
 • Hur den ekonomiska situationen ser ut så man t.ex. vet vilken kista man kan välja och om kan ha minnesstund osv.