Hämtning av avliden

En del dödsfall sker i hemmet eller på någon vårdinrättning och då behöver begravningsbyrån hämta den som avlidit med våra begravningbilar och transportera honom/henne till något av bårhusen i närområdet. Där kommer kroppen att förvaras fram till det blir dags för begravning.

Innan vi kan hämta den avlidne måste läkare eller sjuksköterska konstatera dödsfallet.

Vi vill att det skall bli en fin stund för dig som anhörig och ställer gärna upp med att ha en liten stund där man kanske läser något som den döde tyckte om eller sjunger någon sång innan man tar honom/henne till bårhuset. Man har även rätt att få följa med oss när vi lägger den döde i kistan.

Det är viktigt att alla som vill ta avsked ska få tillfälle att göra det. Vi har jour dygnet runt!

Vi på Begravningstjänst Per Malmqvist sätter största vikt vid att omhändertagandet av den avlidne sker på ett värdigt och varsamt sätt.