Vid dödsfall

Det är mycket som händer när ett dödsfall sker. Dels alla känslor som ska bearbetas i själva sorgbearbetningen men också allt som behöver planeras med tanke på begravningen.

Det är många frågor och detaljer som man kommer att behöva ta ställning till. Ett gott råd är att ni inte har bråttom, och vi finns för att svara på alla frågor.

Vår roll är att fånga upp alla detaljer och ta ansvar för att helheten ska bli så bra som möjligt. Här till vänster kan du i lugn och ro läsa lite om det viktigaste i det allra första skedet efter det att ett dödsfall skett.